Vārda dievkalpojums Krusta draudzē 01.03.2020.

Krn1

 

 

 

2020. gada 1. martā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē vārda dievkalpojumu vadīja lektore Karīna Krieviņa.

Dievkalpojuma tēma bija no Mateja evaņģēlija 4. nod.1-11 – Jēzus tuksnesī, pacēlumi un pārbaudījumi, harmonija un pasaules iziršana, zaudējumi un uzvaras, Jēzus uzvarējis mūsu vietā, Gavēnis – līdzcietības laiks. 

 

Foto un info: Fēlikss Kovaļišins