VASARSVĒTKU dievkalpojums 31.05.2020.

 

2020. gada 31. maijā

Liepājas Krusta ev. lut. draudze gan klātienes (sk. noteikumus), gan  neklātienes  

             DIEVKALPOJUMĀ

      svin VASARSVĒTKUS

sākot no plkst. 15.00 (neklātienē var arī citā individuāli piemērotā laikā) 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri – publikācijas pielikumā 

Dziesmu grāmata>

Foto: Karīna Krieviņa