Vasarsvētku dievkalpojums klātienē 28.05.2023.

2023. gada 28. maijā plkst. 15.00 Liepājas Krusta ev. lut. draudzē, K. Valdemāra ielā 7, svinēsim Vasarsvētku dievkalpojumu. Kalpos metodistu mācītāja Gunta Grīna-Sologuba. Dievkalpojums būs ar Svēto Vakarēdienu.