“SEMPRE Accelerators” projekta attālinātā neklātienes darbība martā

No 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā Ministru kabinets sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību izsludināja ārkārtas situāciju valstī. Līdz ar to 16. un 17. martā tika atcelti projekta “SEMPRE Accelerators” Liepājas Diakonijas centra Rucavas mikroprojekta Veicinātāju komandas dalībnieču 2 dienu plānotie Ēnošanas pasākumi Liepājas pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem un Atkarību profilakses centrā.

Ēnošanas pasākumi, kā arī visas pārējās iepriekš paredzētās klātienes aktivitātes: veicināšanas komandas tikšanās, apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” nodarbības “Kā atrast informāciju par ēdiena gatavošanu un receptēm” un “Iepazīšanās ar virtuves tehniku un traukiem”, Prezentācijas brokastis – tiks no jauna saplānotas, tikko būs beigusies ārkārtas situācija.


Pašlaik, tāpat kā citviet, veicinātāju komandas darbība notiek attālināti. VK dalībnieces, kas piedalījās Publiskās runas nodarbībās, pamazām gatavojas Prezentācijas brokastīm. Katrai no dalībniecēm ir sava prezentācijas tēma. Tiks prezentēta atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām darbība ar ieskatu to izveidošanā Rucavas novadā, idejas par “Recepšu burtnīcu” realizācija, apmācību kurss “Lēti, garšīgi, veselīgi”. Ir jau sagatavotas prezentācijas runas. Tā kā ne visām dalībniecēm ir datorprasmes, tad notiek savstarpēja kooperēšanās un palīdzība, lai runu varētu pārrakstīt uz datora un uzstājoties būtu skaidrs un pārskatāms runas teksts. Tāpat tiek sagatavotas Power Point prezentācijas ar fotogrāfijām un nepieciešamo informāciju. Dalībniecēm ir uzdevums atspoguļot šo laiku arī mikroprojekta dienasgrāmatās. 

 

Domājot par projekta ilgtspējības nodrošināšanu, drīzumā tiks uzsākti sagatavošanas darbi biedrības dibināšanai, kas apvienotu Rucavas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tiks strādāts arī pie tā, lai noorganizētu videokonferenci par dažādām tēmām.

 

Informē VK pārstāve Karīna Krieviņ 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo