Veicinātāju seminārs Dānijā 2019. g. oktobrī

No 8.-10. oktobrim projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros Dānijas pilsētā Esbjergā Dienviddānijas Universitātes koledžā notika Veicinātāju seminārs un 2. starptautiskā partnertikšanās. No Liepājas Diakonijas centra seminārā piedalījās projekta koordinatore un veicinātāja Karīna Krieviņa. Seminārā universitātes pasniedzēja Anete Nīlsena (Anette Nielsen) iepazīstināja ar spēcināšanas un Action Learning (mācīšanās darbībā) prezentāciju.

Pēc tam sekoja praktiskā daļa: komandas veidošana un saliedēšanās uzdevumos; veicināšanas grupu darbs. Semināra 2. diena sākās ar plakātu prezentāciju. Sekoja prezentācijas par veicināšanu. Kopīgi tika pārrunāti nākošie soļi partneru mikroprojektos, izaicinājumi; tika spriests, kā tos pārvarēt. Notika pieredzes apmaiņa par mācīšanos. Partneri savā starpā dalījās ar saviem plāniem par to, ko konkrēti katrs darīs, atgriežoties mājās.

Partnertikšanās laikā tika pārrunātas galvenās problēmas, ar ko jāsaskaras, kā arī tika plānots, sastādīts un konkretizēts projekta laika un pasākumu grafiks. Bija arī ieteikumi iekļaujošas uzņēmējdarbības ekosistēmai. Ar savu darbību un plāniem iepazīstināja jaunie partneri no Karēlijas.

 

Sagatavoja Karīna Krieviņa

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo