Velga Lībeķe par dalību “SEMPRE Accelerators” no iestāšanās līdz šodienai

Velg

Sarunā ar projekta “SEMPRE Accelerators” vienu no Veicinātāju Komandas Rucavas pārstāvēm – Velgu Lībeķi, viņa sacīja, ka Covid-19 ierobežojumu laikā ļoti pietrūkst projekta aktivitātes. Lūdzām dalībniecei pastāstīt – kā viņa projektā iesaistījās, ko ieguvusi un kā redz norišu turpmāku attīstību.

 

V. Lībeķe atcerējās, ka Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece Ligita Freimane viņu aicināja – vai nevēlas piedalīties projekta “SEMPRE” pasākumos – pastāstīt par izdevumiem “Recepšu burtnīca”, par ES pārtikas pakām u.c. Pamazām Velga Rucavas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš” darbā iesaistījās vairāk, piedaloties sapulcēs, sēdēs, sadraudzībās, līdz piekrita ņemt dalību projektā. Sāka rakstīt arī dalībnieka dienasgrāmatu.

 

Viņa atzīst, ka ieguvusi daudz jaunu zināšanu, piemēram: kā labāk komunicēt ar cilvēkiem, kā uzstāties publiski; ko darīt, lai uzlabotu savas dzīves situāciju; kā sasniegt mērķus u.c.

 

Apmācības “Lēti, garšīgi, veselīgi” atsvaidzināja pamatzināšanas par veselīgu uzturu: ko labāk ēst, ko gatavot no pārtikas pakām. Jaunas veselīgas un labas receptes. Viss ļoti noderīgi.

 

Velga L. sacīja, ka uztura ziņā nav izvēlīga, bet visvairāk viņai garšo saldie ēdieni, kurus gatavo labprātāk – dažādus krēmus ar ogu mērcēm u.tml. Patīk izmēģināt jaunas receptes.

 

Covid-19 ierobežojumu laikā VK netiekas. Pēdējā aktivitāte, kas klātienē bija, – tika veidota filma par projekta norisēm no paša sākuma: kā VK komanda Rucavā izveidojās, par pieredzes apmaiņas braucienu un daudz ko citu.

 

Par nākotnes redzējumu – kā projektā aizsāktais darbs varētu turpināties pēc ārkārtas situācijas beigām un biedrības dibināšanas – V. Lībeķe sacīja, ka ir saņēmusi no K. Krieviņas izskatīšanai materiālus par topošo biedrību, un cer, ka viss veiksmīgi attīstīsies.

 

Par savu dalību projektā VK pārstāve piebilda, ka ļoti patīk tikties ar cilvēkiem, komunicēt, palīdzēt, un, protams, redzēt, ar ko nodarbojas citi.

 

Šobrīd Velga ļoti gaida, kad aktīva darbība atsāksies.

 

Foto: V. Kāpostiņa

 

 

Jautāja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”, 23.12.2020.

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo