Vides (ne-)pieejamība Liepājā 2019

diak3 

2019. gada 27. septembrī Liepājas Diakonijas centrs (LDC), projekta “Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros, rīkoja konferenci par tēmu “Vides (ne-)pieejamība Liepājā 2019”. Programma TE>. Sākumā Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš sniedza informāciju par to, kā cilvēkiem ar īp. vaj. pilsētā labāk pārvietoties pašreizējos apstākļos. 

Kopā ar projekta mērķgrupu šie jautājumi tika izdiskutēti. Savu viedokli par sarunām un risinājumu meklēšanu, ka tie ļoti svarīgi, pauda arī Igors no atbalsta grupas jauniešiem ar īp. vaj., kuri tiekas LDC.

diak1

Turpinājumā LDC vadītājs Mārtiņš Urdze atgādināja – šī gada pirmajā pusgadā projekta ietvaros notika trīs kopsapulces Liepājas pilsētas LaumasZaļās birzs un Jaunliepājas mikrorajonos. Viņš aicināja izrunāt tajās izteiktos priekšlikumus, vajadzības un sūdzības, sk. Karīnas Krieviņas (LDC) apkopotajā prezentācijā un TE>

diak4

Par Liepājas pašvaldības paveikto, vides pieejamības aktualitātes ņemot vērā, un par turpmāk plānotajiem darbiem detalizēti informēja D. Jēriņš, skaidrojot arī atsevišķu pasākumu aizkavēšanās cēloņus. Piemēram, ietvju bruģēšanas tempus kavē bruģētāju trūkums būvniecībā u.tml. Uz jautājumu – kāpēc kvalitatīvs asfalta segums ietvēm jānomaina pret bruģi, viņš atgādināja, ka lielā mērā tas ir neredzīgo gājēju dēļ – sajūtot ietves reljefa maiņu, cilvēks uztver brīdinājumu: uzmanīties. Bet virkni nepieciešamo vides uzlabojumu ierobežo saistošie tiesību aktu noteikumi. Speciālists pauda cerību, ka teritoriālās reformas sakarā tiks ņemti vērā priekšlikumi, kas neļautu samazināt budžeta atbalstu vides pieejamības turpmākai labiekārtošanai.

Pašvaldības pārstāvji atgādināja – joprojām ir iespēja saņemt finansējumu dzīvojamo māju renovācijai uz izdevīgiem noteikumiem, iniciatīvai jānāk no mājas iedzīvotāju puses ar balsu vairākumu un līdzfinansējumu. Tika izdiskutēts jautājums: vai nebūtu labāk, ja pašvaldība piedāvātu cilvēkiem ar īp. vaj. jau piemērotus dzīvokļus, nevis pielāgotu esošos. Izskanēja dažādi “par” un “pret”, ieskaitot to, ka savās mājās kāds justos labāk. M. Urdze ieteica pašvaldībai iespēju robežās to izmēģināt, sākot ar vienu dzīvokli. 

Maruta Šterna, kas pārvietojas ar skūteri, vērsa uzmanību tām ietvēm, kur vienā galā ir uzbrauktuve (skūteriem, ratiņkrēsliem), bet otrā galā – nav. Šādos gadījumos pastāv risks braukt atpakaļgaitā, kas ir bīstami. Tika nolemts – jāparedz brīdinājumi un jāatrisina problēmu praktiski. 

Pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja Zita Lazdāne akceptēja LDC kopsapulcēs pārrunāto ideju par bibliotēkām kā informācijas apmaiņas centriem cilvēkiem ar īp. vaj. Viņa pauda apņemšanos finansējumu iekļaut 2020. gada budžeta plānā.

 

TV Kurzeme sižets par pasākumu TE>

 

Pasākums notika vācu fonda “Aktion Mensch” atbalstītā projekta “Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros. 

aktion mensch1