Viesojas mācītāja Gita Putce; vāc ziedojumus palīdzībai

GitPuc 2

2019. gada 25. augustā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā viesojās un sprediķi lasīja mācītāja-emeritus Gita Putce. Muzicēja draudzes ansamblis “Per Aspera”. Sadraudzībā pēc dievkalpojuma klātesošie dalījās pārdomās par sprediķī dzirdēto, kas visiem raisīja svētīgas pārdomas. Īpaši lika aizdomāties mācītājas teiktais par Jēzu kā dzīvības maizi.

G.Putce pastāstīja par savu viesošanos Latvijā pie dēliem Mārtiņa un Toma Urdzēm, kā arī tuvinieku kapu apmeklējumiem, kuru ģimenei daudz. Mācītāja solīja Krusta draudzi apciemot atkal.

Sadraudzību vadīja Helga Mazure ar ģimeni, parūpējoties arī par garšīgiem cienastiem.

Dievkalpojums bija veltīts ziedojumu vākšanai, lai palīdzētu liepājnieces Jeļenas Novikovas dēlam, kurš pārvietojas ratiņkrēslā, info TE>