Kalpot.lv 9.numurs

Šajos Ziemsvētkos savus mīļos lasītājus sirsnīgi sveic arī Kalpot.lv redkolēģija un draugi. Kā arvien sākumā mūs uzrunā mācītājs Mārtiņš Urdze dziļā, nopietnā un saturīgā ievadrakstā. Turpmāk numurā viņš dalās ieskatā par konvivenci, informē par palīdzību Ukrainai un runā par sieviešu ordinācijas aktuālo jautājumu. Savukārt Karīna Krieviņa pateicības rakstā “Uzticības vairogs Gizelai un Herbertam Roksīniem” informē mūs par draugu un ilgaddēju palīdzības sniedzēju atbalsta aktivitātēm. Vēl viņa dalās aktuālās pārdomās par būtiskiem jautājumiem vairākos savos rakstos. Izdevumā varam uzzināt, kā draudzes “Pārrunu grupas par Bībeli un dzīvi” dalībnieki risina jautājumu par ienaidnieku mīlestību, iepazīties ar draudzes aktivitāšu kalendāru visa 2015.gada garumā un citas mums svarīgas ziņas.

Izdevuma redkolēģija: Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa, makets – Atis Krieviņš, pavairots – InCopY drukas studijā.

Kalpot9