Ziemassvētku dievkalpojumi Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

Liepājas Krusta draudzē notiks šādi Ziemassvētku dievkalpojumi:

Sestdien, 24. decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu

Svētdien, 25. decembrī plkst. 14.00 1.Ziemassvētkos Svētbrīdis ar Agapes mielastu

Visi mīļi aicināti!