Zigrīdu Ābeli mūžībā izvadot

VIy5QzpNZigrīdu Ābeli kā atsaucīgu, saprotošu un sabiedriski aktīvu cilvēku Liepājā pazina daudzi. Savulaik viņa strādāja Liepājas patversmē, bet vairāk kā trīsdesmit gadus ar visu sirdi nodevās darbam Liepājas Diakonijas centrā. Viņas dzīves aicinājums bija sociālā palīdzība. Zigrīda nepagāja garām nevienam, kam bija nepieciešama palīdzība.

Un cilvēki viņu arī atrada – sākot no bēdu brāļiem, pat kriminālām autoritātēm, no kuriem sabiedrība nicīgi novēršas, līdz cilvēkiem, kas savā laikā ieņēmuši augstus vadošus amatus, tos zaudējuši vai aizgājuši pensijā, atsvešinājušies no sabiedrības, nonākuši dziļā depresijā. Katrs tika uzklausīts, saņēma iedrošinošu vārdu, tika konsultēts par nepieciešamajām palīdzības iespējām. Bieži pie viņas kabineta veidojās rinda. Cilvēki bija ar mieru gaidīt pat ilgāku laiku, lai varētu izrunāt savas bēdas, jo juta, ka var viņai pilnībā uzticēties.

Zigrīdai ļoti patika kultūras pasākumi: koncerti, jo īpaši teātris, ceļošana. Viņai ne tikai patika doties ekskursijās, bet arī tās organizēt. “Es zinu, kā ir, kad netiec ārā no mājas un ir jādzīvo četrās sienās,” viņa teica. Ar prieku un enerģiju viņa vairākas reizes gadā organizēja ekskursijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pa Latviju, Lietuvu. 

Viena no skaistākajām un tālākajām ekskursijām bija brauciens uz Poliju. Daudziem vēl joprojām atmiņā ir viņas rīkotie Jāņu un Ziemassvētku pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Zigrīda aktīvi piedalījās Diakonijas “Ābolsvētku” labdarības pasākumu organizēšanā. Pati būdama cilvēks ar īpašām vajadzībām, viņa atrada savu vietu, darot to, ko spēja – viņas ziņā bija arī darbs pie telefona, zvanot un informējot par aktivitātēm, nodarbībām gan vietējā, gan nacionālā līmenī. Reizēm viņai dienā bija ap piecdesmit un vairāk telefonsarunu. Kā darbiniece Zigrīda bija cilvēks, uz kuru varēja paļauties. Ja bija jāveic kāds uzdevums, tad droši varēja paļauties, ka tas būs izdarīts pēc vislabākās sirdsapziņas. Viņa bija komandas cilvēks, priecājās, ka var sniegt atbalstu un arī saņemt to pati. Atmiņā paliks aina, kad Zigrīda savā skūterī kā vējš traucās pa vēju pilsētas ielām. Zigrīda bija biedrības cilvēkiem ratiņkrēslos un skūteros “Izaicinājums liktenim” valdes locekle.

Z. Ābele tiks izvadīta 30.10.2021. plkst. 11.00 Liepājas Ziemeļu kapos.

Izsakot līdzjūtību visiem, kam viņas pietrūks, pateicībā par Zigrīdas sirsnību un atsaucību, vēlam, lai labie darbi viņu pavada ceļā uz Mūžību…

Liepājas Diakonijas centra ļaudis