Ziņas no Rucavas Sociālā dienesta atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Projekta SEMPRE ietvaros ir notikušas 4 konferences “Stiprinot sadarbību” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Rucavā, Grobiņā, Priekulē un, pēc vietējās aktīvistes un Liepājas Universitātes sociālā darba studentes Rutas Kļavas iniciatīvas, arī Durbē.

Katras konferences beigās projekta vadītājs M. Urdze aicināja dalībniekus veidot savā novadā atbalsta grupas, lai regulāri tiktos, pārrunātu aktuālas problēmas un situācijas un mēģinātu uzsākt darīt kādas lietas visiem kopā, lai mazinātu atstumtību, vientulību un bezcerību, kas pozicionējās katrā no minētajām vietām sarunās ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu atbalstītājiem.
Pēc konferencēm ir pagājis laiks, tāpēc bija svarīgi uzzināt, kā norisinās atbalsta grupu darbība.

Sazinoties ar Rucavas novada Sociālā dienesta vadītāju Daigu Grenovsku, viņa pastāstīja, ka Rucavā atbalsta grupa tiekas regulāri apmēram reizi mēnesī. Notikušas tādas nodarbības kā ēdienu gatavošana, apgūstot jaunas, vienkāršas receptes no dalībniekiem pieejamiem produktiem, piemēram, no pašu izaudzētajiem dārzeņiem un Eiropas Savienības pārtikas pakām, kas paredzētas trūcīgo un maznodrošināto atbalstam. Tāpat notikušas apsveikuma kartiņu gatavošanas, dekupāžas, Adventes vainaga gatavošanas, pankūku cepšanas u.c. nodarbības.

Atbalsta grupas dalībnieki ir piedalījušies Liepājas Diakonijas centra rīkotajā ekskursijā uz Lietuvu un Ziemassvētku pasākumā, kas organizēti tieši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uz tikšanos sanāk apmēram 8-12 cilvēki. Dalībnieki ir nolēmuši, ka atbalsta grupai ir nepieciešams arī nosaukums, tāpēc tuvākajā laikā tiks pieņemti ierosinājumi un notiks balsošana par labāko nosaukumu.

 

Foto un info: Karīna Krieviņa.

Par publicēšanu atbild biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”, 2017.g. jūlijs.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1