Ziņu kalendārs

Ziņas par gaidāmajiem notikumiem tagad publicējam facebook.com Diakonijas vietnes kalendārā. Lai tās lasītu arī vietnē kalpot.lv, sākumlapu ar kursoru parullējiet uz leju un klikšķiniet uz izvēlētā virsraksta Tuvākie pasākumi sarakstā. Notikumu apskatus turpinām publicēt te, kalpot.lv AktivitātēsPasākumiPaldies par ieinteresētību un līdzdalību!