Lekcijas

Uzmanību! Apmācību programmas lekciju materiāli var savā starpā saturēt atšķirības atsevišķu jautājumu nostādnēs - katras apskatāmās tēmas un to pasniedzēju-mācītāju vadīto draudžu īstenotās diakonijas prakses robežās.

1. Ticības pamati.

1.1. Kristīgās baznīcas pirmsākumi /sagatavošanā/.

1.2. Luterisms.

2. Diakonijas teorētiskie pamati.

2.1. Diakonijas pamatojums ticības apliecībās un diakoniskos rakstos.

2.2. Diakonija Vecā un Jaunā Derībā.

2.3. Uzdevumi:

>2.3.1. Līdzība par žēlsirdīgo samarieti.

2.3.2. Līdzība par pastaro tiesu.

2.4. Diakonija Baznīcas vēsturē.

3. Diakonijas praktiskie pamati.

3.1. Diakonija, draudze, dievkalpojums.

3.2. Diakonija un sabiedrība - pravietiskā diakonija.

4. Citi

4.1. Referāts par tēmu: "Darbs ar noteiktām cilvēku grupām"

Informācija papildināta 2014.gada 30.jūlijā. 

5. Lekciju audioieraksti:

- Mācītājs Raitis šēners, 16.03.2013.

- 'Kristīgā antropoloģija un ētika' - 1.daļa, mācītājs Gints Kronbergs, 20.04.2013.

- 'Kristīgā antropoloģija un ētika' - 2.daļa, mācītājs Gints Kronbergs, 20.04.2013.

- Mācītājs Mārtiņš Urdze, 18.05.2013 - 1. daļa.

- Mācītājs Mārtiņš Urdze, 18.05.2013 - 2. daļa.