Noslēdzās LDC apmācības piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku

Noslēguma nodarbība piederīgajiem, kas kopj gulošu cilvēku ar īpašām vajadzībām LDC, F. Brīvzemnieka 54, notika 05.12.2019.

 

Apmācību programma:

APMĀCĪBU PROGRAMMA

Pasākums notiek projekta “Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.

Info: F.Kovaļišins, afiša: H.Mazure