Lekcijas

Uzmanību! Apmācību programmas materiāli var savā starpā saturēt atšķirības katra pasniedzēja vadītās draudzes diakonijas prakses ietvaros.

1. Ticības pamati

1.1. Kristīgās baznīcas pirmsākumi.

1.2. Luterisms

2. Diakonijas teorētiskie pamati.

2.1. Diakonijas pamatojums ticības apliecībās un diakoniskos rakstos.

2.2. Diakonija Vecajā un Jaunajā Derībā

2.3. Uzdevumi:

2.3.1. Līdzība par žēlsirdīgo samarieti.

2.3.2. Līdzība par pastaro tiesu.

2.4. Diakonija Baznīcas vēsturē.

3. Diakonijas praktiskie pamati

3.1. Diakonija, draudze, dievkalpojums.

3.2. Diakonija un sabiedrība – pravietiskā diakonija.

4. Citi

4.1. Referāts par tēmu: “Darbs ar noteiktām cilvēku grupām”

Informācija papildināta 2014.gada 30.jūlijā 

5. Lekciju audioieraksti

Mācītājs Raitis Šēners, 16.03.2013.
Kristīgā antropoloģija un ētika’ – 1.daļa, mācītājs Gints Kronbergs, 20.04.2013.
‘Kristīgā antropoloģija un ētika’ – 2.daļa, mācītājs Gints Kronbergs, 20.04.2013.
Mācītājs Mārtiņš Urdze, 18.05.2013 – 1. daļa.
Mācītājs Mārtiņš Urdze, 18.05.2013 – 2. daļa.