Liepājas Krusta baznīcai – 92

Edg4

 

Svētdien, 2020. gada 27. septembrī Liepājas Krusta ev. lut. draudze svinēja Krusta baznīcas 92. gadskārtu. Dievkalpojums notika baznīcas dārzā. Svētku sprediķi lasīja viesmācītājs no Latvijas Apvienotās metodistu Baznīcas Liepājas draudzes – superintendants Edgars Šneiders. 

 

Viņš vērsa klausītāju uzmanību tam, ka mēs, Dieva bērni, nevaram būt zaudētāji. Arī mūsu kļūdas nav rādītājs. Ar auto vadīšanas tiesībām jau arī tā nenotiek, ka, dienu pamācoties, uzreiz tās iegūst. Zinātnieks Tomass Alva Edisons ilgdarbības elektrisko spuldzi arī izgudroja ne uzreiz. Kad viņam jautāja, cik kļūdu eksperimentu laikā zinātnieks pieļāva, Edisons atbildēja: “1999!” 

 

Mums jācīnās nevis pret miesu un asinīm, proti, nevis pret cilvēkiem, bet pret ļauniem gariem, apaujot savas kājas kalpošanai evaņģēlijam. Pastāvīgi jābūt aizlūgšanās par visiem svētajiem. Uzvarēt mēs varam vienīgi, ja klausām Dieva gribu. Der pārskatīt arī mērķus. Svarīgi ir kopā ar draudzi priecāties jau par mazām uzvarām. 

 

“Atceries, ja tu esi Dieva bērns, tu neesi zaudētājs, tu esi ķēnišķs priesteris – tikai neapstājies pie pirmajām grūtībām,” teica E. Šneiders, “ja Dievs ar mums, kas būs pret mums!”  Krusta draudzei viņš vēlēja izcīnīt vēl daudz svētīgu uzvaru.

 

Mācītājs Mārtiņš Urdze sacīja, ka uzvarēt var tikai tad, ja ir draugi. Ja Metodistu draudze, tolaik – superintendanta Ārija Vīksnas vadībā (sk. vēsturi), nebūtu mūsu draudzei atvēlējusi tiesības uz baznīcas ēku, mums to nebūtu. M. Urdze pateicās Metodistu draudzei, kā arī superintendantiem Ā. Vīksnam un E. Šneideram par sadraudzību un atbalstu.

 

Pēc dievkalpojuma, kurā dziesmu pavadījumu nodrošināja Kārlis Ikaunieks, muzicēja Megija Krieviņa un Edgars Šneiders ar meitu Amandu.


 

Edg2

Kārlis Ikaunieks; muzicē un dzied Megija Krieviņa

 

Edg1 

Dzied Edgars un Amanda Šneideri

 

Sirsnīgā uzrunā visus sveica arī Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšniece Karīna Krieviņa, sakot, ka bez draudzes cilvēkiem un mācītāja te nekas nenotiktu. 

 

Par godu Krusta baznīcas raženajiem gada svētkiem bija izcepts kliņģeris gadu skaitļa “92” formā. Svinības noslēdzās ar draudzīgām sarunām.