Liepājas Krusta draudzes 91.gadadienas dievkalpojums

drv4

2019. gada 29. septembrī Liepājas Krusta ev. lut. draudzes  91. gadadienai (30.septembris) veltītā dievkalpoju ar sirsnīgu svētrunu mūs sveica metodistu konfesijas superintendats-emeritus Ārijs Vīksna.

Viņš pieminēja notikumu, kad viens cilvēks viesojies rakstnieku sabiedrībā, juties nožēlojami, klausoties runās par viņam nezināmiem jautājumiem, lai gan arī daļa runātāju varbūt ne tik labi tos pārzināja. Pēkšņi kāds no blakussēdētājiem pajautāja: – “Ko jūs domājat par Hemingveju?” – “Ar viņu viss kārtībā, viss labi,” tas atbildēja. – “Eh, jūs jau laikam neko nezināt,” jautātājs atmetis ar roku un ar šo cilvēku vairs nesarunājies. Stāstu Ā. Vīksna saistīja ar Jēra dzīvības grāmatu Jaunajā Derībā, jo ikvienam no mums, kas piederam Kristum, svarīgi būt pārliecinātam, ka arī mūsu vārdi Viņ grāmatā ierakstīti.

Mācītājs Mārtiņš Urdze turpināja ar svētdienas ziņojumiem un sirsnīgi pateicās visiem par kalpošanu, uzsverot, ka Krusta draudzei nekad nav nācies Ā. Vīksnam speciāli lūgties kalpot kā viesmācītājam – jo viņš vienmēr labprāt piekrīt.

drv5

Dievkalpojumā muzicēja Helga Mazure un Kārlis Ikaunieks. Kopā ar M.Urdzi Svēto Vakarēdienu draudzei pasniedza Emīls Krieviņš. Dievkalpojums izskanēja ar evaņģēliski luteriskās Baznīcas himnas “Tas Kungs ir mūsu stiprā pils” (sacerējis Mārtiņš Luters) kopīgu dziedājumu. 

drv6

Svinības noslēdzās sadraudzībā pie tējas un cienastiem. 

Iepriekš superintendants Vīksna pie mums viesojās vēl nesen – šī gada 15.septembrī.