Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītājs un Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze

Liepājas Diakonijas centra darbu vada mācītājs Mārtiņš Urdze.

"Jebkurā sabiedrībā vienmēr sastopami cilvēki, kuri ir slimi vai kuriem ir grūti pašiem tikt galā ar materiālām problēmām, un vienmēr būs vajadzīgs kāds, kas tiem palīdz. Protams, būtu lieliski, ja valsts ekonomiku un sociālās palīdzības sistēmu varētu sakārtot tā, lai labi dzīvot varētu visi. Taču tā ir utopija. Tāpēc Diakonijas centrs cenšas ne tikai reaģēt uz īslaicīgiem izaicinājumiem, tādiem kā dažādas krīzes, bet turpināt attīstīt savu darbību tā, lai palīdzība būtu pārdomāta, ar skaidriem mērķiem." /M. Urdze/

Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulkst. 11.00-14.00 trūcīgie un maznodrošinātie Liepājas pilsētas un apkaimes iedzīvotāji te par ziedojumiem var saņemt apģērbu un citas vajadzīgas lietas. 

 

! Vēršam uzmanību, ka viena persona var saņemt šo palīdzību ne biežāk kā reizi mēnesī. 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

"Domino tirdziņā", Fr. Brīvzemnieka 54, Liepājā, var iegādāties izstrādājumus, ko darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām un citas LDC mērķgrupas. Tirdziņš atvērts darba dienās no plkst. 11.00 - 15.00. 

Diakonijas centrā katru ceturtdienu no plkst. 16.00 darbojas arī pakalpojumu un nevajadzīgo mantu apmaiņa. Apmaiņas darbu vada Velta Maļika. Anketu varat izdrukāt, aizpildīt un pielikt drēbju kamerā pie ziņojuma dēļa. 

 

 

 

 

Liepājas Krusta draudzē un Diakonijas centrā regulāri tiek rīkotas dažādas konferences, ar kuru materiāliem turpmāk būs iespējams iepazīties arī Diakonijas centra mājas lapas sadaļā

Konferences un semināri

kur tiek apkopoti materiāli konferencēm "Invalīdu nodarbinātības veicināšana", "Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar speciālām vajadzībām" u.c.

 

 

Liepājas Diakonijas centrs pastāvīgi piedalās dažādu projektu īstenošanā (sk. vietnes kalpot.lv atbilstošajās sadaļās) arī ar citu organizāciju atbalstu.

Lai ikvienam interesentam katrā laikā būtu pieejamas ziņas par LDC tādu vai citu aktivitāšu izcelsmi, kas pēc projektu īstenošanas termiņa parasti nenoslēdzas, bet turpinās atkal citā veidolā un izpausmēs, informācija par realizētajiem projektiem tiek apkopota sekojošā sadaļā>