Saraiķu draudzi

SARAIĶU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE, reģ. nr. 99500003090, Pāvilostas nov., Vērgales pag., Saraiķu baznīca, LV-3463.

Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu notiek katra mēneša trešajā svētdienā plkst. 11.00. Kalpoja māc. Mārtiņš Urdze, mob. 28254886.

Ir pieejams buklets par Saraiķu baznīcu latviešu, vācu un angļu valodā.1647.g. Grobiņas mācītāja adjunktam Richteram uzdots “pa vecam” katru ceturto svētdienu sprediķot Saraiķos.

Gerhards Rembings (1633 – 1695) – Grobiņas iecirkņa prāvests kā mācītājs kalpojis Grobiņas draudzē no 1685 līdz 1691.

J.M.Launics Grobiņas–Saraiķu mācītājs. Viņa dēls J. M. Fridrihs Launics (1733 – 1832) kā mācītājs un no 1823 bijis arī Grobiņas iecirkņa prāvests.

Ziemeļ-Durbes mācītājs Jānis Kristaps Baumbahs bijis arī Grobiņas apriņķa prāvests. Miris 1861.

1903 – 1923 Eduards Vīkenbergs (Wieckberg, 1866 –1937).

1923 – 1929 Jānis Kundziņš (1891 – 1967).

1931 – 1941 Kristaps Valters (1904 – 1985), darbu sācis jau kā vikārs 1929 Pļaujas svētkos, pēc ordinācijas 1931 kā pilntiesīgs mācītājs, darbu izbeidzis 14.05.1941.

1941 – 1944 Roberts Āboliņš (dz. 1918).

Sākot ar 1950. – māc. Aumalis.

1960 – 1970 – māc. Dekšenieks.

Sākot ar 1980 – māc. Ilmārs Krieviņš.

Sākot ar 1990 – māc. Ozoliņš.

No 2002. maija līdz 2021. gadam kalpoja māc. Mārtiņš Urdze.


Kad Saraiķu ev. lut. baznīcai likts pamatakmens un kad tā sākta celt, par to pagaidām precīzu ziņu nav. Divi zvani, kas ir baznīcā: viens – 1594.g. ANNO Matias, otrs – 1602, liecina, ka tas bijis 16.gs beigās. 

1700 – 1701 Ziemeļu kara laikā baznīca tika nopostīta. Bet 18.gs beigās Grobiņas pilskungs, Iļģu un Saraiķu dzimtkungs, Pēteris Jurģis Zigmunds Offenbergs licis celt Saraiķu baznīcu “Dievam par godu un saviem Saraiķu ļaudīm par labu” – tā baznīca atjaunota un iesvētīta 1798.gada 17.oktobrī.

Baznīca celta no laukakmeņiem. Tā ir mūra celtne ar Kurzemes baznīcām (Durbē, Grobiņā, Apriķos, Sakā, Vērgalē, Cīravā un citur) raksturīgo torni, kas piebūvēts draudzes telpas galā. Baznīcā ir 200 sēdvietas.

Saraiķu baznīca remontēta 1888. 1904 piebūvēta sakristeja. Naudu piebūvei devusi kāda draudzes locekle – latviete. Savukārt, muiža deva materiālus.