“SEMPRE Accelerators” Starptautiskais vebinārs

Projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros 2020. gada 27. maijā notika Vidzemes Augstskolas organizētais starptautiskais vebinārs “Par pūļa finansējumu”, kurā piedalījās 14 dalībnieki. Ar savu pieredzi dalījās diakonijas darbinieces no Valdeses Diakonijas Itālijā: Mirjama Morglija (Miriam Mourglia), projektu vadītāja, un Viktorija Munseja (Victoria Munsey), kas kopš 2019. gada ir arī Eirodiakonijas viceprezidente. Tika sniegts ieskats pūļa finansējuma pamatprincipos, kā arī stāstīts par iespējām izmantot šāda veida finansējuma apgūšanu iecerēto projektu aktivitātēm.

 

Lai gan Valdeses Diakonija atrodas Valdensa ielejās netālu no Turīnas, tā ir pazīstama un aktīva visā Itālijā. Diakonijas darbība ir vērsta uz pakalpojumu sniegšanu jauniešiem, palīdzību nodarbinātības iegūšanā, darbu ar bēgļiem un viņu izmitināšanu. Tāpat viņu uzdevums ir nodrošināt neaizsargātiem cilvēkiem paredzētus mājokļu projektus un piedāvāt aprūpi mājās vecāka gadagājuma cilvēkiem. Viņu organizācijas moto visā, ko viņi dara, ir ‘Servire, con le Persone’, kas nozīmē “Kalpot, kopā ar cilvēkiem”. Valdeses Diakonija ir viena no Eiropas diakoniju federācijas 47 locekļiem.

Gadsimtu gaitā valdensieši bieži tika vajāti. Līdz 1848. gadam viņi nevarēja apmeklēt universitāti, darboties savā profesijā vai dzīvot ārpus ielejas. Šī vēsturiskā pieredze Diakonijas darbiniekiem ir ļāvusi apzināties to, ka ir jābūt vērīgiem pret atstumto un neaizsargāto vajadzībām un kā kristiešiem viņu pienākums ir sniegt palīdzību. Kad radās jaunas vajadzības, viņi meklēja jaunus finansējuma avotus. Ņemot vērā valdensiešu vēsturi un vērtības un to, ka SEMPRE projekts ir balstīts uz lauku teritorijām, tā ir vienojoša saikne, kā vārdā Valdeses Diakonija sniedza gan teorētiskus, gan praktiskus noderīgus ieteikumus, kas varētu palīdzēt attīstīt “SEMPRE Accelerators” projekta partneru mikroprojektu plānotās darbības. Kā piemērs tika dots ieskats finansējuma vākšana problēmās nonākušo ģimeņu aizsardzības Onkoloģijas projektam.

Tika norādīts, ka vispirms nepieciešama situācijas vai konkrētā gadījuma izpēte, kā arī jāpievērš uzmanība tam, vai līdzekļu vākšanas pasākumi būs atbilstoši organizācijas mērķiem un definētajām pamatvērtībām.

 

Informē projektpārstāve no LDC Karīna Krieviņa

 

______________________________________________________________________

 SA logo 

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās

sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā

projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

 

Interreg logo