VK par publiskās uzstāšanās nodarbību Rucavā

                                                   VK un atbalsta grupas dalībnieki 2                                     

  “SEMPRE Accelerators” publiskās uzstāšanās nodarbību Rucavā VK un atbalsta grupas dalībniekiem vada S. Okuņeva
   Foto: K. Krieviņa 

 

2020. gada 16. janvārī Rucavas novada domē noritēja “SEMPRE Accelerators” projekta publiskās uzstāšanās seminārs, ko mums pasniedza Liepājas Universitātes (LiepU) lektore Sandra Okuņeva. Tāds seminārs bija ļoti nepieciešams, lai apgūtu uzstāšanās iemaņas.

Pasniedzēja mums pastāstīja, kas ir retorikas kanons. Tas ir – runas saturs, runas uzbūve, valoda, uzstāšanās. Uzzinājām, ka ļoti svarīgi ir pārdomāt runas saturu, lai tas atbilst gan klausītājiem, gan tēmai, gan arī lai tas būtu aktuāls.  

Runai jābūt ar ievadu, kurš ieinteresētu auditoriju, un – ar galveno daļu, kas ir runas pamats un – ietver nozīmīgāko domu, atstājot labu iespaidu. 

LiepU lektore S. Okuņeva stāstīja, ka uzstājoties ir svarīga gan runas tehnika, gan runas intonācija, gan ķermeņa valoda: acu kontakts, roku žesti, stāja. 

 Sandras Okuņevas Prezentācija TE>

Informē VK pārstāve Maija Kāpostiņa

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo