Reklāma

Kristieši, pēc būtības, nereklamē sevi, savu ticību, savus darbus vai kļūdas, savas konfesijas uzskatus u.tml.

Iepazīt Kristu un reklamēt Viņa evaņģēliju – visās atzītajās izpausmēs – ir Baznīcas galvenais uzdevums.

Kā atbilstoši evaņģelizēt – nosaka Dievs, nevis kāds cits. Ar Savu piemēru nosaka.

Katrs pats atbild par to, cik atbilstoši viņš evaņģelizē un rīkojas.

Ja Dievs pieļauj strīdus, domstarpības un problēmas pat Baznīcā, kur it kā nevajadzētu būt, tad Viņš nav mazais bērns.

Bet varbūt tieši vajag. Ja jau Baznīca ir institūcija, kas māca problēmas risināt draudzīgi.

Katrā gadījumā tas nav pamats satraukumam ne Baznīcā, ne sabiedrībā.
Jēzus uzticami pilda savus solījumu būt ar Saviem sekotājiem un sargāt no visa negatīvā.

Par darba grupas tikšanos Grobiņā 29.05.2017.

2017. gada 29. maijā notika reģionālā sadarbības tīkla darba grupas tikšanās Grobiņā. Tikšanās notika Grobiņas cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsta grupas entuziasta un atbalstītāja  A.  Leimanta saimniecībā “Purvičos”. Sākumā bija iepazīšanās ar “Purvičos” izstādītajām A.  Leimanta no koka un citiem materiāliem darinātajām un veidotajām vides objektu ekspozīcijām. Pēc tam notika pārrunas par atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tālāku virzību un par idejām, kas varētu būt noderīgas mikroprojekta uzsākšanai  Grobiņā. Tika nolemts veidot sadarbību ar jauniešiem no biedrības “Radi Vidi Pats”, kas ar savām idejām un brīvprātīgo darbu varētu palīdzēt realizēt vairākas A. Leimanta ieceres, rosinot iesaistīties arī atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībniekiem.

Par darba grupas tikšanos 24.04.2017.

2017.gada 24. aprīlī  Priekules novada sociālajā dienestā notika reģionālā sadarbības tīkla darba grupas tikšanās.

Priekules novada sociālā dienesta vadītāja Mārīte Gertnere iepazīstināja ar Priekules sociālo   dienestu: darbiniecēm un telpām, kā arī pastāstīja par nodarbībām un aktivitātēm . Dienestu apmeklē daudz vietējo cilvēku. Te ir aktīva sociālā dzīve, cilvēki labprāt piedalās dažādās aktivitātēs un nodarbībās: datorklasēs, dažādos rokdarbu pulciņos. Cilvēki paši gatavo Ziemassvētku dāvanas, žāvē tējas. Tika pārrunāts jautājums par atbalsta grupas veidošanu un dažādas idejas mikroprojektam. Tika pārrunāti un precizēti jautājumi, kas saistīti ar SEMPRE konferences “Stiprinot sadarbību” organizēšanu 27. aprīlī Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē.

 

2017.gada 24. aprīlī  Priekules novada sociālajā dienestā notika reģionālā sadarbības tīkla darba grupas tikšanās.

Priekules novada sociālā dienesta vadītāja Mārīte Gertnere iepazīstināja ar Priekules sociālo   dienestu: darbiniecēm un telpām, kā arī pastāstīja par nodarbībām un aktivitātēm . Dienestu apmeklē daudz vietējo cilvēku. Te ir aktīva sociālā dzīve, cilvēki labprāt piedalās dažādās aktivitātēs un nodarbībās: datorklasēs, dažādos rokdarbu pulciņos. Cilvēki paši gatavo Ziemassvētku dāvanas, žāvē tējas. Tika pārrunāts jautājums par atbalsta grupas veidošanu un dažādas idejas mikroprojektam. Tika pārrunāti un precizēti jautājumi, kas saistīti ar SEMPRE konferences “Stiprinot sadarbību” organizēšanu 27. aprīlī Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē.