Par projekta “SEMPRE Accelerators” iepazīšanās semināru 10.09.2019.

Accelerators iepazist kopbilde

 

2019. gada 10. septembrī Rucavas kultūras namā notika projekta “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation” paredzētais mikroprojekta “Recepšu burtnīca” darbības talākveicināšanas iepazīšanās seminārs. Kā paudsemināra dalībnieks, Grobiņas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (cīv) iniciators Andris Leimants – Rucavas atbalsta grupai ir ļoti veiksmīgas idejas. Tās īstenotais SEMPRE” mikroprojekts “Recepšu burtnīca” guva lielu atsaucību.  

Pēc “SEMPRE” projekta noslēguma (28.02.2019.) Rucavas grupa ne mirkli nav pārtraukusi aktivitātes, bet turpina sadarboties ar LDC un citiem partneriem.

“SEMPRE Accelerators” iepazīšanās seminārā noskaidrojās, ka darbs ar jauno “Recepšu burtnīcu”  arī iesācies labi. Augustā Rucavā ieradās projekta partneri no Vidzemes Augstskolas. Darba grupa no LDC, Rucavas Sociālā dienesta un atbalsta grupu pārstāvjiem – pirms semināra rīkoja divas tikšanās, lai sagatavotos pasākumam. 

Iepazīšanās semināra  dalībniekus par “SEMPRE Accelerators” projektsaturu, mērķiem un uzdevumiem informēja Mārtiņš Urdze. 

Tika izveidotas vairākas seminārdarba grupas, 3-5 cilvēku sastāvā, kas centās rast atbildeuz iepriekš sagatavotiem, projektu tālākveicinošiem jautājumiem. Piemēram, Rucavas Sociālā dienesta atbalsta grupa: turpināapzināt projekta mērķgrupu cīv, palīdzēt šiem cilvēkiem nokļūt uz pasākumiem un nodarbībām, organizēt telpas un tehniskos līdzekļus aktivitātēm Rucavā u.tml. Seminārā piedalījās trīatbalsta grupas, kuras saorganizēja sociālā darbiniece Ligita Freimane un kuru sastāvā ir cīv: “Cerību stariņš” (Rucava), “Varavīksne” (Dunika), “Vienmēr jauns” (Ķāķišķe). Dalībnieku vidū bijarī Liepājas Sociālā dienesta pārstāviAinārs Bunka u.c. 

 

Accelerators iepazist 1

 

Grupu darbā izkristalizējās daudz un dažādi praktiski, turpmāk meklējami risinājumiLai sastādītu šādu “Recepšu burtnīcu”, vispirms vajadzīgas piemērotas apmācības. Pārsprieda apmācību kursa “Veselīgi, garšīgi, lēti” iespējamās tēmas un pasniedzēju izvēli. Jāizlemj, kur jaunā recepšu burtnīca tiks popularizēta. Noteikti vajadzētu novados. Viss jādara savlaicīgi, lai interesentiem būtu pieejama informācija.

 

Accelerators iepazist 2

Ieceresimboliskai vizualizācijai – kopīgi tika iestādīti trīs ogu krūmi.

 

Lai izvērtētu iepazīšanās semināru, plānotu “Veselīgi, garšīgi, lēti” apmācības un pārrunātu dažādus projekta jautājumus, 2019.gada 12.septembrī Rucavā tiksies izveidotā Veicinātāju komanda: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Ligita Freimane, Daiga Grenovska, Videga Kāpostiņa, Maija Kāpostiņa, Uldis Sprūde. 

veicin komanda

 

Kā pastāstīja komandas dalībnieceD.Grenovska (Rucavas Sociālā dienesta vadītāja) un  V.Kāpostiņa, Veicinātāju komandas iespējamās kandidatūras tikapspriestas pirmiepazīšanās semināra, bet izveidojās komandsemināra laikā no darba grupu vadītājiem, projektaktīvistiem.

 

Informācija var tikt papildināta. 

Foto: M. Urdze un LDC 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo