Rekvizīti un ziedojumu konts

Liepājas Diakonijas centrs

F. Brīvzemnieka ielā 54, Liepājā, LV 3401

Reģ. Nr. 40008103059

Konta numurs LV08 HABA 0551 0156 7449 1

AS Swedbank, kods HABALV22

_______________________________________________________________

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze

K. Valdemāra ielā 7, Liepājā, LV 3401

Reģ. nr. 90000116393

Konta numurs: LV09HABA000140J051655

AS Swedbank, kods: HABALV22

Liepājas Diakonijas centrs

Liepājas Diakonijas centra pasākums
Altāra glezna

Vārds ‘diakonija’ nāk no grieķu valodas un nozīmē – kalpošana. Diakonija ir baznīcas rūpes par cilvēku visā veselumā: par miesu, dvēseli un garu. Pirmais diakons Jēzus aicina sekot Viņa piemēram: “Ķēniņi valda pār tautām, un varenos sauc par labdariem. Bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs būt kā jaunākajam, un vadonim kā tādam, kas kalpo. Jo kas ir lielāks: vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž pie galda? Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo.” /Lk 22; 25-27/

Liepājas Diakonijas centra (LDC) ilggadējs vadītājs Mārtiņš Urdze (no 23.04.2021. mūžībā) uzskatīja:

“Jebkurā sabiedrībā vienmēr sastopami cilvēki, kas ir slimi vai kam grūti pašiem tikt galā ar materiālajām problēmām, tāpēc vajadzīgi palīgi. Protams, būtu lieliski, ja valsts ekonomika un sociālās palīdzības sistēma tiktu sakārtotas tā, lai labi dzīvotu visi. Taču tā ir utopija. Tas nenozīmē, ka klusējot jāpiekrīt vienaldzībai, netaisnībai un cietsirdībai. Diakonijas centrs cenšas reaģēt ne tikai uz īslaicīgiem izaicinājumiem – kā dažādas krīzes, bet turpina attīstīt savu darbību, lai palīdzība būtu pārdomāta, ar skaidriem mērķiem.”

Biedrību ‘Liepājas Diakonijas centrs’ nodibināja (UR reģ. 05.06.2006.), lai ciešā sadarbībā ar Liepājas Krusta evaņģēliski luterisko draudzi un citiem atbalstītājiem labāk realizētu sekojošus mērķus:

  • sociāli mazaizsargāto grupu locekļiem, t.sk., cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Liepājas pilsētā un tās apkārtnē sniegt garīgu, medicīnisku un materiālu palīdzību;
  • stiprināt iedzīvotāju kopību un pašpalīdzību;
  • atbalstīt un veicināt diakonijas darbu kristīgajās draudzēs; koordinēt apmācības, kopīgus projektus un lietderīgi izmantot resursus.

Uzzināt vairāk par LDC aktivitātēm var – tajās iesaistoties. Mīļi gaidīti visi, kas izjūt aicinājumu kalpot!


Liepājas Diakonijas centra buklets

Drēbju kamera

Herbert un Gisela Rocksien

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 11.00-13.00 trūcīgie un maznodrošinātie Liepājas pilsētas un apkaimes iedzīvotāji Drēbju kamerā par ziedojumiem var saņemt apģērbu un citas vajadzīgas lietas. 

! Vēršam uzmanību, ka viena persona var saņemt šo palīdzību ne biežāk kā reizi mēnesī. 

Drēbju kamera Diakonijas centrā darbojas jau daudzus gadus, pateicoties partneriem Vācijā:

– Sv. Stefāna draudzei Delmenhorstā;

– Oldenburgas Jāņa palīdzības ordenim (līdz 2023. gada nogalei);

– biedrībai “Bruecke nach aussen” Teklenburgā. 

Liels paldies arī visiem vietējiem liepājniekiem, kas atbalsta Drēbju kameru ar saviem ziedojumiem. Ja vien tas ir iespējams, lūdzam ziedot tikai izmazgātas un valkājamas drēbes. 

Agrāk regulāri, divas reizes gadā, mūsu draugi Herberts un Gīzela Roksīni (Herbert und Gisela Rocksien) veda humānās palīdzības kravu no Vācijas uz Liepāju.  

Herbert un Gisela Rocksien

No kreisās: Gīzela, Herberts un Benjamins

Par Diakonijas drēbju kameras darbu – laikraksts “Kurzemes Vārds”: “Palīdzība. Kur to saņemt?”

Konferences

Liepājas Krusta draudzē un Diakonijas centrā regulāri tiek rīkotas dažādas konferences, kuru materiālus apkopojam un publicējam šīs tīmekļa vietnes sadaļā

Konferences un semināri

Pieejams ir plašs konferenču materiālu klāsts: “Invalīdu nodarbinātības veicināšana”, “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar speciālām vajadzībām” un citi.

Domino tirdziņš

Domino tirdziņš

“Domino tirdziņā”, Fr. Brīvzemnieka 54, Liepājā, var iegādāties izstrādājumus, ko darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām un citas LDC mērķgrupas. Tirdziņš atvērts darba dienās no plkst. 11.00 – 15.00. Vairāk par “Domino tirdziņu” – šīs vietnes Aktivitātēs>

Projekti

Liepājas Diakonijas centrs pastāvīgi piedalās dažādu projektu īstenošanā (sk. vietnes kalpot.lv atbilstošajās sadaļās) arī ar citu organizāciju atbalstu.

Lai interesentiem katrā laikā būtu pieejamas ziņas par LDC projektu norisi, kas pēc to noslēguma parasti nebeidzas, bet turpinās citās aktivitātēs un brīvprātīgās ierosmēs, informāciju par realizētajiem projektiem apkopojam sekojošā sadaļā>

Dienas aprūpes centrs

Ceļvedis

Liepājas Diakonijā no 2009. gada darbojas Dienas aprūpes centrs. Tā ietvaros notiek radošas nodarbības, t.sk, Talantu darbnīcā, ekskursijas, apmācības un konsultācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tiek realizēti dažādi projekti, sadarbībā ar Liepājas pašvaldību u.c. institūcijām un organizācijām, sk. šīs mājaslapas sadaļā Projekti izvēlnē zem Dievkalpojumi un aktivitātes.

Pie Karīnas Krieviņas,  tālr. 63426707, katru darba dienu plkst. 10.00-14.00 var interesēties ikviens, kam nepieciešama informācija par diakonisku palīdzību vai aprūpe. Adrese: F.Brīvzemnieka 54, Liepāja.


Ceļvedis