Rekvizīti un ziedojumu konts

Liepājas Diakonijas centrs

F. Brīvzemnieka ielā 54, Liepājā, LV 3401

Reģ. Nr. 40008103059

Konta numurs LV08 HABA 0551 0156 7449 1

AS Swedbank, kods HABALV22

_______________________________________________________________

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze

K. Valdemāra ielā 7, Liepājā, LV 3401

Reģ. nr. 90000116393

Konta numurs: LV09HABA000140J051655

AS Swedbank, kods: HABALV22

Par draudzi

Mēs esam diakoniska draudze – visās darbības nozarēs vēlamies īstenot kalpošanas darbu.

Draudzē pašlaik ir ap 90 draudzes locekļu. Dažādās grupās ir dažādi cilvēki. Katrs var atrast vietu savai kalpošanai vai uzsākt ko jaunu. Sniedzam atbalstu ar telpām, metodisku palīdzību, reklāmu u.c.

Kopīgi saskarsmes punkti: svētbrīdis trešdienu rītos un dievkalpojums svētdienās.

Draudzes darbu vada priekšniece Karīna Krieviņa.

1999.-23.04.2021. draudzē kalpoja mācītājs Mārtiņš Urdze.

No 2020.gada 31.maija Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes valdes un padomes locekļi ir: draudzes priekšniece Karīna Krieviņa, priekšnieces vietniece Anita Rupeika, grāmatvede Inese Ģirne, kasiere Velta Maļika, rakstvedis Fēlikss Kovaļišins; padomes locekļi: Megija Krieviņa, Daiga Grauduže, Ināra Laure, Malda Preisa. Padomes rezerves kandidāti: Arita Ķuņķe, Gundars Graudužis. Revidenti: Līvija Šihte, Andris Zariņš.

Draudzes mērķi, definēti 05.08.2018.

  • apliecināt ar vārdiem un darbiem Trīsvienīgā Dieva beznosacījuma mīlestību ikvienam cilvēkam, bet īpaši tiem, kas cieš;
  • izveidot draudzē drošu telpu, kur cilvēki jūtas pieņemti un var attīstīt savas dotības, kalpojot citiem;
  • iestāties pret tiem spēkiem, kas šo mīlestību aizēno vai ierobežo – sevī, citos, baznīcā un sabiedrībā.

Lasīt tālāk

Par Svētdienas skolu

Svētdienas skola Liepājas Krusta draudzē pastāv kopš 1998.gada.

Skolotājas: Agra Dārzniece, Karīna Krieviņa (Sv. skolas vadītāja), Arita Ķuņķe, Signe Paula, Maruta Zvirbule (pirmā vadītāja) un Ingrīda Bluķe (rokdarbu skolotāja). Palīgi-asistenti: Helga un Atis Krieviņi.

Pārrunu norise

Pārrunu grupas dalībnieki sanāk kopā katru trešdienu plkst. 15.00 Diakonijas centrā (Ciešanu laikā plkst. 17.00). Nodarbības vada kāds no dalībniekiem. Tās notiek divās daļās.

Pirmajā daļā katrs pastāsta, kā viņam gājis aizvadītajā nedēļā. Ikvienam ir iespēja dalīties pārdomās, neparastos notikumos, ikdienas pārdzīvojumos, uzdot jautājumus, lai viens otru labāk iepazītu. Otrajā daļā tiek apspriesta tēma pēc dalībnieku izvēles. 

Darbs ar tēmu notiek trijos soļos: 1. solis – apzināt / redzēt; 2. solis – izvērtēt / spriest; 3. solis – darīt.

Lasīt tālāk

Mācītājs Mārtiņš Urdze 1960-2021

Mu8

Kristību pants: “Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!” Jes. 43:4

Biogrāfija

1960. gada 27. augustā piedzimst Oldenburgā, Vācijā. Gitas un Pauļa Urdzes pirmais bērns, vēlāk ģimenē piedzimst Pēteris, Tabita un Toms.

Lasīt tālāk

Ar Robertu Pudži

Rob

Robertiņš jeb Roberts Pudže (pirmais no kreisās) – šo vārdu atpazīst Krusta draudzes vecākie draudzes locekļi, kā arī bijušā jauniešu ansambļa „Uguntiņa” dalībnieki. Intervē Karīna Krieviņa.

Lasīt tālāk

Ar mācītāju Gitu Putci

Gita_Puce

2013.gada februārī mūsu draudzi apmeklēja tāls un mīļš ciemiņš no Anglijas – Gita Putce, Bredfordas, Līdsas, Mančestras draudžu mācītāja un mūsu Mārtiņa Urdzes māmiņa. Viņas atbildes Karīnai Krieviņai uz intervijas jautājumiem sk. izdevuma Kalpot.lv Nr.5  4.-6. lpp.

Lasīt tālāk