SEMPRE tikšanās 10.08.2018.

logotips3

logotips3

Liepājas Diakonijas centrs aicina uz SEMPRE projektvietējā sadarbības tīkla tikšanos, kas notiks piektdien, 10. augustā, plkst.  11.00, Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē, Kr.  Valdemāra ielā 7. Plānoto dienas kārtību un citu informāciju sk. pielikumā.

SEMPRE ievadseminārs spēcināšanā 07.- 08.06.2018.

sempre

sempre

LDC aicina uz ievadsemināru spēcināšanas apmācību programmā, kas notiks 2018. gada 7. un 8.jūnijā, plkst. 10.00, Liepājas  Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 7. Semināra dienas kārtība – pielikumā.

Dievkalpojums par tēmu “Rūpes” 15.04.2018.

rupes4

rupes4 2018.gada 15.aprīlī Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika dievkalpojums par rūpēm. Katrs varēja izvēlēties vienu akmeni kā rūpi un nēsāt to 5 minūtes. Pēc tam dalībnieki grupā apsprieda, kā tiem gāja. 

Bija četras grupas, kur katrai sava tēma: par nāvi un mūžīgo dzīvību; rūpes par veselību; rūpes par Diakonija un draudzes nākotni; rūpes par vientulību un par tuviem cilvēkiem. Katrai grupai bija balons, uz kā tika uzrakstīts kopsavilkums no grupā pārrunātā, un baloni dievkalpojuma beigās tika palaisti gaisā.

Dievkalpojuma laikā priekšnesumus sniedza Helga Mazure.

 

Video no pasākuma TE>

 

Info, video un foto: Fēlikss Kovaļišins.

Par LDC projektu “Talantu darbnīca”

Talantu darbnica

Talantu darbnica

Liepājas Diakonijas centrā nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas ietvaros ar Liepājas pilsētas Domes atbalstu ir uzsākts projekts “Talantu darbnīca”. Tā ietvaros Diakonijas centrā notiek dažādas apmācības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lasīt tālāk

Ziņu kalendārs

Ziņas par gaidāmajiem notikumiem tagad publicējam facebook.com Diakonijas vietnes kalendārā. Lai tās lasītu arī vietnē kalpot.lv, sākumlapu ar kursoru parullējiet uz leju un klikšķiniet uz izvēlētā virsraksta Tuvākie pasākumi sarakstā. Notikumu apskatus turpinām publicēt te, kalpot.lv AktivitātēsPasākumiPaldies par ieinteresētību un līdzdalību!

Aizputes luterāņu draudze tiesā uzvar LELB

Pēc aptuveni gadu ilgas tiesāšanās starp Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu un Aizputes autonomo luterāņu draudzi [mūsu draugu draudzi, arī LELB sastāvā] par nekustamo īpašuma pārņemšanu Kurzemes rajona tiesa vakar [07.03.2018.] lēma, ka LELB prasība ir noraidāma. Informē liepajniekiem.lv TE>