Spēcināšanas seminārs oktobrī

specin s

specin s2018.gada 25. un 26. oktobrī Liepājas Diakonijas centrs SEMPRE projekta ietvaros rīkoja Spēcināšanas semināra kārtējās nodarbības.

Tās vadīja Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa pēc Dānijas augstskolas pasniedzējas Gundijas Šrēteres Johansenas (Gundi Schrötter Johannsen) ieteikumiem. Semināra pirmās dienas uzsvars – uz atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā. 

Lasīt tālāk

Desmitie Ābolsvētki

IMG 20181006 124609

IMG 20181006 1246092018.gada 6.oktobrī Liepājas Diakonijas centra rīkotie ikgadējie Ābolsvētki notika 10.reizi. Kā arvien apmeklētāji varēja iegādāties tuvāko zemneku saimniecību ziedotos augļus un dārzeņus. Lai apmeklētājus iepriecinātu, notika radoši pasākumi un loterija. Darbojās kafejnīca, kur neiztrūka pašcepti ābolrauši. Gaisotne bija draudzīga, darbīga un pacilāta.

Lasīt tālāk

Liepājas Krusta draudzes 90.jubilejā

IMG 20180930 173054

IMG 20180930 173054

2018.gada rudenī Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze atzīmēja lielu notikumu – 90.jubileju kopš savas pastāvēšanas. 29.septembrī svinību ietvaros draudze organizēja braucienu uz Rīgas Zooloģisko dārzu. 30.septembrī Krusta baznīcā notika svētku dievkalpojums. Savukārt 10.oktobrī jūrmalā pie pieminekļa norisinājās futbola mačs starp Liepājas Krusta draudzi un Liepājas Apvienoto Metodistu draudzi. 

Lasīt tālāk

Diskusija 28.09.2018. par vides pieejamību

IMG 20180928 131320

IMG 20180928 1313202018.gada 28.septembrī Liepājas Diakonijas centrs (LDC) Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē rīkoja apaļā galda diskusiju par vides pieejamību Liepājā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atsaucoties uz LDC atbalsta grupas iepriekš nosūtīto vēstuli (pielikumā drīz) par problēmām, diskusijā piedalījās Liepājas pašvaldības deputāti, Sociālais dienests, Būvvaldes, Komunālās pārvaldes vadītāji u.c..

Lasīt tālāk

Sadraudzība

dr8

dr8 2018.gada 9.septembrī Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā mācītāja Mārtiņa Urdzes sprediķis bija par žēlsirdību. Pēc tam draudze sveica mācītāju Mārtiņu dzimšanas dienā (dzim. 27.augustā). Lai sadraudzība pēc dievkalpojuma, kā arvien, būtu saturīga un organizēta, šoreiz nelielu vadību uzņēmās Megija un Mārtiņš Krieviņi. Megija vēlējās, lai pirms pasākuma kopā Dievam veltām “Pateicību pienesam” dziedājumu, bet tie, kuri šo dziesmu vēl nezina, varēja iemācīties. Pēc tam, baudot tēju, kafiju un cienastus, Megija un Mārtiņš ikvienu aicināja pastāstīt, kas labs piedzīvots iepriekšējā nedēļā vai dalīties pārdomās par tās dienas sprediķa tēmu. Sadraudzības noslēgumā trūcīgākiem apmeklētājiem tika izdalīta dievkalpojumā saziedotā pārtika. Arī turpmāk rūpes par sadraudzības pasākumu saturīgu norisi uzņemsies kāds no draudzes aktīvistiem.

Svētbrīdis pasākumā par neatlaidību

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē ‘Pasākumā par neatlaidību’, 2018.gada jūlija mēnesī, svētbrīdi vadīja Megija Krieviņa. Filmēja Fēlikss Kovaļišins. Video TE>

 

Par LELBāL prāvesta Kārļa Žola viesošanos 12.08.2018.

dr51

dr51 2018.gada 12.augustā Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes dievkalpojumā, atsaucoties ielūgumam, viesojās LELBāL Latvijas iecirkņa prāvests Kārlis Žols. Sadraudzībā pēc dievkalpojuma viņš īsumā komentēja pašreizējo situāciju draudzes un LELBāL starpā, paužot LELBāL virsvaldes nostāju un sapratni pret draudzi. Neskatoties uz draudzes un LELBāL viedokļu šķelšanos, LELBāL ir gatava vajadzības gadījumā atbalstīt draudzi arī praktiski. Organizācijai ir svarīga ikviena draudze, ikviens cilvēks un mūsu dārgā Latvija. To apstiprina gan arhibīskape Lauma Zušēvica, gan viņš. K. Žols ieskicējLELBāL ieceres turpmākai s darbībai šajā valstī un atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Arī LELBāL draudžu dievkalpojumi ir apmeklēti. Viņam Rīgā ir radusies interesentu kopa, kaapmeklē meditāciju vakarus, kuros tiek apskatīti dādi kristīgi jautājumi un prakse. Domubiedru kopapsver iespēju dibināt draudzi. Tikšanās noslēgumā ielūdzām prāvestu K. Žolu uz Liepājas Krusta ev. lut. draudzes  90.jubilejasvinībām, kam viņš arī laipni atsaucās.

Par draudzes ārkārtas kopsapulci 05.08.2018.

dr1

dr1

2018.gada 5.augustā notika Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes (turpmāk – draudze) ārkārtas kopsapulce, kuras dienas kārtība (sk. pielikumāsavlaicīgi draudzes locekļiem tika izziņota. Sapulces sākumā draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze informēja par pašreizējo situāciju tiesvedībā ar LELB par draudzes īpašumiem un par attiecībām ar LELBāL – ka no draudzes puses noteiktos jautājumos tās ir nogaidošas, draudze pagaidām nepiedalās LELBāL kopēju lēmumu pieņemšanā līdz būtisku jautājumu noskaidrošanai, bet ticības jautājumos attiecības turpinās kristīgā sadraudzībā. 

Lasīt tālāk

Par VST tikšanos 10.08.2018.

logotipi1

2018.gada 10. augustā Liepājas Diakonijas centrs rīkoja SEMPRE projekta kārtējo vietējā sadarbības tīkla tikšanos (dienas kārtību sk. ielūgumā TE>), kas notika Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē. Pēc dalībnieku iepazīšanās, Mārtiņš Urdze sniedza klausītājiem SEMPRE projekta aktuālo informāciju.

Lasīt tālāk